I varje svensk kommun tas en rad beslut som påverkar möjligheten att driva företag inom det gröna näringslivet. Myndigheternas tillsyn, handläggningstider, agerande i bygglovsärenden eller bevarande av åkermark styr lantbruksföretagens möjligheter att planera långsiktigt och om man ska våga satsa. Men även infrastrukturen på landsbygden är av avgörande betydelse för om landsbygden ska växa.

För att hylla de kommuner som gynnar det gröna näringslivets företag och därmed landsbygdsutvecklingen har LRF instiftat en ny utmärkelse Årets Gröna kommun.

Kommunerna nomineras av LRFs totalt 270 kommungrupper, med 2 000 förtroendevalda. Kommunerna har rankats genom en enkät där LRFs kommungrupperna graderat en rad kriterier som är viktiga för näringsverksamheten.

Här är de 20 kommunerna som är i final i Årets Gröna kommun: Arboga, Askersund, Eskilstuna, Grums, Göteborg, Hallsberg, Kalmar, Linköping, Motala, Mönsterås, Norrköping, Nyköping, Tomelilla, Valdemarsvik, Varberg, Vingåker, Vårgårda, Ydre, Älmhult, Ödeshög.

Den 30 november utses Årets gröna kommun i Sverige av en jury med LRFs förbundsordförande Palle Borgström som ordförande