På torsdagsförmiddagen samlades EUs medlemsländer för att ta ställning till EU-kommissionens förslag att förlänga godkännandet för glyfosat, världens vanligaste ämne i växtskyddsmedel, med fem år. Eftersom de länder som röstade ja, däribland Sverige, var för få och för små lyckades inte EU-kommissionen uppnå kvalificerad majoritet för förslaget.

Oviss fortsättning

Vad som händer nu är oklart och EU-kommissionen ska återkomma med besked om nästa steg. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hela tiden varit tydlig med att frågan om glyfosat ska få ett förlängt godkännande behöver avgöras av medlemsstaterna genom att dessa aktivt tar ställning. När det misslyckades kan det bli så att kommissionen tar tillbaka frågan och avgör den i en så kallad omprövningskommitté. Ett annat alternativ är att medlemsländerna får ta ställning till ett nytt förslag om att förlänga godkännandet, troligen för tre år, vid ett kommande möte.

– Osäkerheten och att beslutet drar ut på tiden är olyckligt för alla. Näringen behöver ha långsiktiga spelregler och under omständigheterna var det ansvarsfullt av den svenska regeringen att säga ja till det förslag som låg på bordet. Men EUs jordbruk står inför en enorm utmaning – även fem år vore en kort tid för att hitta effektiva och hållbara alternativ. Här behöver Sverige också gå i takt med övriga medlemsländer, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström. 

Särskilda behov i norr

Bland de länder som ska ha röstat ja till att förlänga glyfosats godkännande med fem år återfinns bland annat Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen – länder som använder glyfosat på ett liknande sätt som Sverige och liksom svenska odlare behöver rätta sig efter en kort säsong.   

LÄS MER i Land Lantbruk, Karolina Skog vill att lantbruket hittar alternativ till glyfosat.

LÄS MER på regeringen.se: Ännu inget beslut om glyfosat i EU