LRF träffar regelbundet Jordbruksverket tillsammans med bland andra Hushållningssällskapet, länsstyrelsen och LRF konsult i den så kallade ”SAM-arbetsgruppen”. Mötena är vanligtvis hos Jordbruksverket men den här gången möts man i LRF-huset på Franzengatan.

Gruppen diskuterar genomförandet av jordbrukspolitiken, CAP, och är ett bra forum för organisationerna att informera varandra om aktuella frågor.

- Det är väldigt värdefullt att vi träffas regelbundet och kan diskutera aktuella frågor kring CAP. Gruppen har lett till att samarbetet med Jordbruksverket har blivit enklare och vi har möjlighet att snabbt få information på ett annat sätt än tidigare, säger Lars-Erik Lundkvist, LRFs expert på konkurrenskraft och regelförenklingar.

En stående punkt på dagordningen är hur utbetalningsläget ser ut. Fredagens möte kommer också att handla om förenklingar och tvärvillkor. 

- Det är inte alltid vi och Jordbruksverket har samma åsikt i frågor och vi har ju framfört mycket kritik de senaste åren om hur utbetalningarna till lantbrukarna har genomförts. Nu är det glädjande att 2017 års utbetalningar börjar likna ett normalår säger Sofia Björnsson. LRFs expert på jordbrukspolitik.