LRF har tidigare meddelat att det planeras ett pilotmål om dröjsmålsränta för en lantbrukare som ännu inte fått ut sina 200 000 kronor.

- Har man uppfyllt sina stödåtaganden ska ersättningarna betalas ut i tid. Om inte ska man kompenseras. Nu blir det juridiken som får avgöra detta, sa Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik till Land Lantbruk då.

Den 28 december påbörjas utbetalningarna av de återstående 700 miljonerna från 2015 och 2016. Pengarna avser som regel slutbetalningar av miljöersättningar och EKO-stöd. 

Det betyder att pilotmålet som LRF ska driva juridiskt kan påbörjas i början av 2018.

Så här ser utbetalningsläget ut

2015: 9 av 9,3 miljarder kr är utbetalt.
2016: 9,3 av 9,7 miljarder är utbetalt.
2017: 1,8 av 9,7 miljarder är utbetalt.

Så här ser utbetalningsplanen ut

8 december: Större utbetalning för 2017 års direktstöd (gård/förgröning/nötkreatur) samt slutbetalning av kompstöd.

28 december: Slutbetalningar för 2015, 2016 och 2017 påbörjas.

LÄS MER: Jordbruksverkets hela utbetalningsplan 2017