Det budskap LRF förde fram vid mötet med Statskontoret var att arbetet med EU-regler i Sverige behöver förbättras och att det krävs en mer enhetlig linje vid utvärdering och implementering av EU-regler.

Framför allt behöver ett tillväxt- och förenklingsperspektiv lyftas fram vid regelprövningen. Det vill säga att reglerna ska medverka till fler jobb i Sverige och ska vara enkla att ta sig an som företagare.

I dag finns en stor risk att EU-regler överimplementeras i Sverige eftersom regelprövningen ofta utgår svenska myndigheters roll att tillämpa lagstiftningen.

Som en möjlig modell för att ändra Regelrådets arbete hänvisade LRF till det danska Implementeringsrådet.