EU förhandlar just nu om ett handelsavtal med Mercosur (Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay och Venezuela).

För LRFs del är det viktigt att visa vad ett möjligt avtal med Mercosur innehållande en fri tullkvot för bland annat nötkött kan innebära för svensk nötköttsproduktion. Därför träffade Åsa Odell, som även är ordförande för LRF Kött, höga tjänstemän inom EU-kommissionens direktorat för handel respektive jordbruk.

LRF beskrev den svenska resan sedan EU-inträdet då svensk produktion, med sina betydligt tuffare krav vad gäller djurvälfärd, miljö och antibiotika, inte lyckades stå emot konkurrensen från övriga EU-länder.

Det är samma resa som EU nu står inför ett eventuellt avtal med Mercosur.

John Clarke DG Agri, Ingrid Rydberg, Brysselkontorets platschef, Åsa Odell, LRFs vice ordförande och Francesco Meggiolaro, ansvarig för Americas på DG Agri.

Mercosurländerna är mycket måna om en så stor fri tullkvot som möjligt på nötkött, etanol och socker. EU har lagt ett bud på 70 000 ton nötkött, medan det ryktas om att Mercosur förväntar sig ett erbjudande betydligt mer generöst. Enligt John Clark, chef för den internationella avdelningen på direktoratet för jordbruk, DG Agri, skulle det vara möjligt att ställa krav på Mercosurländerna att uppfylla liknande standarder som EU:s regler för antibiotika och djurvälfärd, men de är inte intresserade av detta och enligt honom behövde EU blir tydligare i sina förhandlingskrav. 

Mercosur ointresserat av djurvälfärd

Sandra Gallina, EU:s chefsförhandlare för Mercosur, bekräftade att hon idogt försökt att få med antibiotika och djurvälfärd i förhandlingarna men att Mercosurländerna inte är intresserade. Gallina lät vid mötet också ganska så uppgiven. Hon har ett tydligt uppdrag att få till ett avtal med Mercosur och då måste nötkött ingå. Men hon stöter på stora problem såväl från EU, där flera länder agerat mot just nötköttskvoten, och Mercosur som tycker budet är för lågt.

Både John Clark och Sandra Gallina har träffat många lantbruksorganisationer och medlemsstater som framfört liknande argument som LRF. Vad som skiljer oss är förstås att vi kan visa på den resa som EU eventuellt nu tar samt att vår produktion som äntligen vänt uppåt i kurvorna för nöt och gris återigen riskerar att rasa.

LRF hann även träffa Sveriges ständiga representant till EU och handelsrådet, Kristin Eckardt. LRF framförde vikten av att Sverige aktivt står upp för och driver på för att standarder kring antibiotika och djurvälfärd finns med i avtalet.