Det är bra att regeringen lyssnar på LRF när det gäller skyddsjakt på årskalv av kron- och dovhjort! Beslutet följer LRF:s förslag, förutom att det inte gäller Skåne län, det är beklagligt eftersom Skåne har mycket svåra skador av kron- och dovhjort. Den beslutade möjligheten till skyddsjakt är avsedd att förhindra skadegörelse på grödor och ung skog genom att skyddsjakten skrämmer bort återstående djur för en kort tid. Det är en viktig förändring och kan innebära minskande skador lokalt på kort sikt.

Vi väntar på beslut om allmän jakt

Nu förväntar vi oss att regeringen går vidare och även tar beslut om den långa, allmänna jakttid på hind och kalv av kronhjort som LRF begärt. Det är en absolut nödvändig förändring eftersom skyddsjakt på årskalv vare sig får eller kan reglera kronhjortstammen. Utan allmän jakt kommer kronhjortarna fortsätta öka och därmed skadorna. LRF uppmanar regeringen att ta detta på allvar. De kronhjortskötselområden som finns får inte ens bildas för att minska eller begränsa kronhjortstammen. Därmed kommer skadorna fortsätta att öka. De är redan nu fullständigt oacceptabla. Vi löser inte kronhjortsfrågan utan allmän jakt på hind och kalv.

Läs hela regeringens pressmeddelande