Jordbruksverket meddelar att utbetalningarna av gårdsstödet påbörjas 1 december, en vecka tidigare än planerat. Utbetalningar sker även 8, 15 och 28 december. I slutet av december påbörjas även utbetalningar av kvarvarande medel för 2015 och 2016. I samband med dessa kommer LRF att driva ett pilotmål om dröjsmålsränta. 

Läs mer här

Så här mycket ska delas ut