Hur jobbar LRF med att stävja haten och hoten mot företagare inom det gröna näringslivet?

Det är viktigt att LRFs medlemmar ges ett fullgott skydd av samhället. Det arbetar LRF för både regionalt genom samtal med polisområdeschefen och nationellt genom kontakter med polisledningen. LRF letar också vägar för att lagstiftningen bättre ska skydda våra medlemmar mot aktivister. Det jobbet måste vi göra tillsammans, alla i organisation. I dag finns det till exempel väldigt få polisanmälningar mot aktivister. Ju fler anmälningar desto lättare blir det att få politiskt gehör för lagskärpningar.

Hur ser LRF på polisens jobb?

Polisen får mycket kritik för att inte ingripa och upplösa de demonstrationer som aktivisterna genomför. Polisen har en tydlig uppgift i samhället och den styrs av lagstiftning. Polisens insatser avgränsas av vad lagstiftningen tillåter eller kräver. Trots att aktivisterna är stötande, störande, kränkande och skrämmande, är det inte säkert att de utför brott enligt svensk lag. Aktivisterna är snarare pålästa och rör sig i allmänhet inom en laglig zon skyddade av en stark lagstiftning. Ibland går det över styr och de begår någon form av brott som intrång, förföljelse, egenmäktigt förfarande, inbrott, stöld etc. Då kan polisen ingripa. Vi på LRF anser att djuraktivisternas metoder är horribla och det är inte rimligt att företagare utsätts och tvingas lägga ner tid på detta. Aktivisterna borde förstås hantera sina frågor i form av demokratiska samtal med dem som ansvarar för lagstiftningen.

LÄS MER: Polisens bästa tips till LRF

Så vad tycker LRF om lagstiftningen?

Den är alltför loj och svag för att stoppa djuraktivisternas aktioner. LRF anser att lantbruksrelaterade brott måste stävjas. Företagare inom det gröna näringslivet måste skyddas mot aktivism. Utmaningen ligger i att rätten att uttrycka sin åsikt har ett starkt lagskydd i grundlagen.

Men hur ska brotten stävjas?

Vi alla måste hjälpas åt. Brott, hot, trakasserier, förföljelse etc måste polisanmälas. I dag är det knappt några polisanmälningar och då är det svårt att få politiskt gehör.

Hjälper det verkligen att anmäla?

Anmälningar är en viktig grund för hur polisen dimensionerar sina resurser och de är också en politisk signal om tillståndet i samhället. Det är alltså viktigt att polisanmäla även om man inte är säker på att  det man råkar ut för enligt lagen är kriminellt eller inte. Det är också viktigt att göra iakttagelser och koppla ihop med tidigare händelser eller befarade brott och rapportera detta. Till och med en sönderslagen ytterbelysning, avvikande händelser, obehagliga samtal etc. Det är sådant som är arbetsmaterial när polisen analyserar händelser, utreder brott och letar samband för att få kriminella lagförda.

Hur ska jag göra om jag drabbas av hat och hot?

Vid pågående brott, ring 112 och kalla på polis. Efter begånget brott, till exempel skadegörelse eller hot, ring 114 14 och polisanmäl.

Om situationen eskalerar är det viktigt att låta polisen göra sitt jobb och undvika att själv agera på ett sätt som kan leda till att man blir misstänkt för brott eller blir skadad.

Var vaksam och rapportera iakttagelser - mejla till polisen och förklara varför så att polisen kan sätta in händelsen i ett sammanhang. Här är kontaktuppgifterna