Förra hösten var Margareta Åberg, ansvarig för grisfrågor på LRF, och LRFs VD Anders Källström, i Kina tillsammans med representanter från slakterierna.

Nu i november gjorde hon om resan, den här gången i sällskap av både slakteribranschen och Jordbruksverket. Resans syfte var att upprätthålla intresset bland aktörer i Kina för import av svenskt griskött.

– Vi fick många goda besked från både myndigheter, branschorganisation och företag och förhoppningsvis går nu processen in i en ny fas.

Det här berättade Margareta Åberg och flera inblandad om på Grisföretagardagen på Elmia den 22 november. Man ville visa att när LRF, departement, myndigheter och resten av näringen krokar arm, då når man framgång.

– Alla vi jobbar på olika nivåer och fronter med samma syfte och mot samma mål.  Vid senaste resan överlämnades formellt en inbjudan till China Meat Association där de medlemsföretag som vill, är välkomna till Sverige i vår. Då får de bland annat följa svensk grisproduktionen, från gård till butik, och besöka en biogasanläggning.

Exporten är viktig för grisnäringen. Just nu går det bra och man har sett ljuset i tunneln, som Margareta Åberg uttrycker det.

– Men vi kan tvingas möta en ny lågkonjunktur på hemmamarknaden och då är en stark exportmarknad bufferten som kan dämpa en eventuell nedgång.

Bakgrund

Kina är en viktig exportmarknad eftersom det är världens största marknad för griskött. Man har brist på foder och mark och stora miljöutmaningar. Dessutom har flera livsmedelsskandaler skadat förtroendet för den inhemska produktionen.

Grisföretagardagen samlade totalt nära 500 besökare och ett antal seminarier hölls parallellt. Seminariet om exportsatsningen samlade omkring 100 personer.