– Vi ska inte längre låta Bryssel avgöra bredden eller längden på häckarna. I stället tar vi det modiga steget att ge länderna större ansvar, sa jordbrukskommissionären Phil Hogan på dagens presskonferens som handlade om framtidens CAP, EUs gemensamma jordbrukspolitik.

De övergripande målen talar bland annat om ett smart och hållbart jordbruk som stärker landsbygden och som klarar utmaningar på miljö- och klimatområdet.

Ökat ansvar för varje land

Ett tydligt inslag är ökad subsidiaritet, dvs. att medlemsländerna får större ansvar för hur politiken utformas i respektive land.

– Det finns för- och nackdelar med detta. Det ger medlemsländerna större möjligheter att anpassa åtgärder, till exempel kring miljö, till de utmaningar som finns i respektive land. Samtidigt är det viktigt att behålla konkurrensneutraliteten och att faktiskt kunna minska den administrativa bördan för företagen. LRF ställer sig försiktigt positivt till detta även om vi i dagsläget vet ganska lite om hur det i praktiken kommer att genomföras, säger Sofia Björnsson, LRFs expert på jordbrukspolitik. 

Det verkar som att nuvarande indelning i jordbrukspolitiska ersättningar mellan direktstöd (pelare 1) och landsbygdsprogram (pelare 2) kvarstår.

"Viktigt att livsmedelsstrategin stöttas"

– Det är bra att nuvarande huvuddrag i politiken står sig eftersom det behövs kontinuitet i en långsiktig biologisk näring som jordbruket. Sedan behöver vi hitta en mix som förenar olika målsättningar med politiken, gör livet enklare för lantbrukarna och samtidigt tar hänsyn till medlemsländernas förutsättningar. För svensk del är det viktigt att CAP stöttar den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen beslutade om i somras, säger Sofia Björnsson.

Brexit minskar troligen budgeten

I dagsläget är det svårt att säga något om hur budgeten för CAP kommer att förändras, EU-kommissionens meddelande om CAP ger inga signaler om detta.

– Brexit kommer med största sannolikhet leda till en minskad budget för CAP och det är något som vi måste förhålla oss till. Det är viktigt med en fortsatt stark budget för CAP så att det finns förutsättningar att uppfylla de mål som EU-kommissionen ställt upp, inte minst kring klimat och miljö, liksom nationella mål och den nationella livsmedelsstrategin.

Grunden i stödsystemet, med direktstöd till gårdar samt satsningar till utveckling på landsbygden, ska ligga kvar som tidigare.
 Det handlar om evolution snarare än revolution, sa Phil Hogan.

Under våren och sommaren presenterar EU-kommissionen sitt förslag dels till budget för EU (inklusive CAP) dels till detaljerat regelverk för CAP. Nästa politikomgång ska enligt tidsplanen inledas år 2021.