Under 2017 började världen ifrågasätta.

Torkan i somras utmanade vattenförbrukningen i ett land där vatten alltid varit en självklarhet. Detaljdiskussioner förs om hur näringstät maten är i förhållande till utsläpp. Och äganderätten utmanas på många håll. Starka krafter bidrar till en twistad kamp om vad som är rätt och fel.

2018 blir viktigt ur många aspekter. Det är valår. Som det ser ut nu kan vi inte förutspå någon politisk vinnare eller förlorare.

Men vi måste kräva större uppmärksamhet för det gröna näringslivets funktion och klargöra det för dem som påverkar våra förutsättningar.

Nya trenden: Mindfulness om maten

Och vad händer i konsumentens huvud? Enligt en artikel i amerikanska affärstidningen Forbes kommer en av de största trenderna 2018 vara mindfulness om maten, man vill veta hela produktkedjan från producent till livsmedelskedjans ansvar för produkten. Detta kommer att styras av bland andra generation millennials, som vuxit upp med dator och mobiltelefon. Foodtech, där mat och teknologi fogas samman, och alternativ kost är här för att stanna.

Vårt ansvar är att ge insikt om, att det i ett diversifierat land inte bara finns EN typ av ”framgångsmetod”. Den hittills anonyma evolutionen i våra branscher måste också vi berätta om.

LRF behöver alla medlemmar

Liksom en kropp behöver varenda muskel behöver LRF alla medlemmar för att visa styrka i dessa frågor. Det är ni på gården som gör den största skillnaden. Era erfarenheter och framtidsvisioner är det som gör det gröna näringslivet till den avgörande faktorn för en hållbar framtid. Vi behöver bara övertyga resten av Sverige om att vi vet vad vi håller på med.

Emilia Astrenius Widerström
Ordförande LRF Ungdomen