En bättre beredskap inom livsmedels- och energiförsörjningen lyfts fram i Försvarsberedningens nya rapport om total- och civilförsvaret.

– Det är mycket välkommet att Försvarsberedningen nu pekar på ett tydligt behov av en bättre försörjningsförmåga på livsmedels- och energiområdet. Men förslaget riktar in sig på en uppbyggnad av beredskapslager. Den uthålliga förmågan att producera, genom förbättrade förutsättningar för vårt inhemska jordbruk, måste tydligt lyftas fram för att vi ska kunna bygga upp en långsiktigt fungerande försörjningstrygghet i Sverige, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Finland ett bra exempel

Försvarsberedningen skriver att ”Säkerställandet av en nödvändig försörjning av bl.a. livsmedel, dricksvatten, energi och läkemedel är avgörande för att skydda civilbefolkningen och för att upprätthålla förmågan inom hela totalförsvaret vid en allvarlig säkerhetspolitisk kris och i krig.” I rapporten pekas bland annat på att en lagerhållning av livsmedel, gärna med Finlands beredskapsplanering som exempel, bör byggas upp. Försvarsberedningen konstaterar också att arbetet med att utveckla alternativa drivmedel minskar sårbarheter.

Tydlig signal till svenska bönder

– Tillsammans med sommarens riksdagsbeslut om en nationell livsmedelsstrategi är ändå Försvarsberedningens rapport en tydlig signal till svenska bönder och alla aktörer i den svenska livsmedelskedjan att arbetet med att öka den inhemska livsmedelsproduktionen är en prioriterad samhällsfråga, säger Palle Borgström.

LÄS MER: Egen mat är en del av vårt försvar