Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättade i Ekots lördagsintervju att satsningen innebär att svenska företagsfrämjande satsningar ska genomföras, bland annat genom att utse livsmedelsambassadörer på den asiatiska och nordamerikanska marknaden.

Business Sweden får i uppdrag att hjälpa svenska landsbygdsföretag att bli exportmogna, och avgifterna för att få anläggningsgodkännande för livsmedelsanläggningar på landsbygden slopas.

– Det här är ett steg i rätt riktning. Svensk livsmedelskvalitet står sig mycket väl i ett internationellt perspektiv. För att svenska landsbygdsföretag ska kunna konkurrera internationellt måste vi dock först få konkurrenskraftiga villkor i form av skatter och avgifter. Minst lika viktigt för att livsmedelsstrategin kan förverkligas är att våra myndigheter ges ett tillväxtuppdrag. Regelkrånglet för våra företag måste minska, kommenterar Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Hör Ekots lördagsintervju här.