Ända sedan i somras har många markägare från i stort sett hela Sverige hört av sig angående bredband. Nästan samtliga har handlat om kritik mot IP-Onlys tillvägagångssätt; dåligt nedgrävd fiber påstådda LRF-avtal och känslan av att man måste ”skänka bort” ersättningen för markintrånget är några av synpunkerna

IP-Only har haft flera möten med LRF-regionerna för att lösa problemet men i onsdags möttes LRFs förbundsordförande Palle Borgström IP-Onlys vd Henrik Ringmar för att reda ut problemen.

-  I grunden är vi positiva till företag som vill gräva bredband. Men det måste förstås ske på rätt sätt, säger Palle Borgström.

Hur är det med LRF-avtalet?

- IP-Only och äganderättsexperter på LRF Konsult sitter just nu och jobbar fram ett förslag som på bättre sätt reglerar ansvaret i avtalet. Bland annat om man skadar bredbandskabeln vid normalt jord och skogsbruk.

Vad anser IP-Only om att deras entreprenörer lägger kabeln på fel djup och fel plats?

- De försäkrar att kabeln ska läggas på ett bra sätt, enligt branschstandard. Det sker ett och annat misstag, och de vill veta det så att felen kan rättas till. Apropå att entreprenörerna gräver på fel ställe så är deras dialog med markägarna jätteviktig.  IP-Only försäkrade oss om att meningen är att markägarna ska få en kontakt innan grävningen påbörjas.

Vad är din sammanfattning efter mötet med IP-Only?

- De vill göra det här på ett bra sätt, men de har en del utmaningar att ta hand om. Det var positivt att de betonade att de vill att vi hör av oss när vi märker att något är felaktigt. Vi har en löpande dialog.

SVERIGES RADIO: Björn Galant om vikten av bra markavtal

Bakgrund bredbandsutbyggnad på landsbygden

För 15 år sedan hade marknadens aktörer ett lågt intresse av att bygga bredband på landsbygden. Antalet hushåll med bredband på landsbygden var bara några procent.

LRF deltog på möten över hela landet för att diskutera hur boende på landsbygden kunde engagera sig själva för att marknaden skulle ”vilja” bygga bredband i deras by.

Drivkraften för detta var stark och många ”Fiber till Byn”-projekt har genomförts. Då var det vanligt att byborna ”bjöd varandra” på markintrånget för att på så sätt sänka den ekonomiska tröskeln för utbyggnaden. Det var också vanligt att byborna behöll ägandet av fibernätet.

Bynet, som nu är uppköpta av IP-Only, arbetade redan då för att få bybor att gå samman och med gemensamma krafter få till en utbyggnad i sin bygd vilket LRF tycker är mycket bra.