Utbetalningarna av EU-ersättningar för 2017 pågår runt om i landet och Jordbruksverket meddelade i förra veckan att cirka 4 miljarder kronor har betalats ut de senaste veckorna. Samtidigt drabbas lantbrukare i olika delar av landet hårt av förseningar eftersom arbetet på en del länsstyrelser släpar efter. Det är mycket olyckligt då det skapar stora problem och leder till extra räntekostnader för berörda.

"Lös resursbristen"

– Jag vill vara mycket tydlig med att en kraftansträngning nu behövs för att få fart på utbetalningarna. Om det är brist på resurser måste ansvariga på Länsstyrelserna och Näringsdepartementet  lösa problemet, säger Palle Borgström.

– Jag kan lova alla medlemmar att LRFs högsta prioritet och fokus just nu är att ligga på länsstyrelser, Jordbruksverket och näringsdepartementet för att påskynda utbetalningarna före årsskiftet, fortsätter Palle.

Oacceptabelt

Situationen för många lantbrukare är oacceptabel. Fördröjda utbetalningar gör att de enskilda företagarna inte kan betala räkningar i tid och riskerar att tappa sin gnista och framtidstro.En framtidstro som vi inte har råd att förlora om vi ska kunna förverkliga målen i Livsmedelsstrategin. 

Som ett led i att förbättra situationen på sikt kommer LRF att driva ett pilotfall efter årsskiftet, där vi kräver dröjsmålsränta för de uteblivna och senarelagda ersättningarna.