Det känns nästan avlägset att tänka på när jag fick förtroendet att bli ordförande för LRF. Sju månader sedan upplyste någon mig om. 2017 har sannerligen varit ett intensivt och händelserikt år. Som ordförande har jag fått möjlighet att träffa otroligt många intressanta människor som ger mig kunskap, glädje och inspiration. Människor som med stort engagemang och med stor energi jobbar för att göra det bästa för oss som är medlemmar i LRF.

Under hösten har jag rest runt i landet och träffat LRFs alla regionstyrelser. Det har varit möten med högt i tak och spänstiga diskussioner och samtal. Tillsammans känner jag att vi har byggt en bra grund för vårt gemensamma arbete med att få landet att växa. Att få vara med på LRFs Framtidsmingel i Stockholm var också en av årets höjdpunkter. Där firade vi att LRF bildades för 100 år sedan, men vi blickade också framåt och bjöd med gästerna på resan mot framtiden.

Julen står för dörren och snart är vi inne på ett nytt år.

Inför 2018 har jag några önskningar och förhoppningar som jag vill dela med er:

Framför oss har vi ett valår. Av det hoppas jag på en schysst och respektfull valrörelse. Ett val som ger oss en regering som förstår och prioriterar landsbygdens möjligheter och utmaningar och levererar på våra förväntningar.

Jag hoppas få se en ökad tillväxt i livsmedels- och skogsproduktionen, både i volym och värde.

Många svenska konsumenter vet hur bra svensk mat är och väljer svenskt. Nästa år hoppas att jag vi blir ännu fler.

Jag hoppas att fler förstår betydelsen av äganderätten och att begränsningar i människors möjligheter att nyttja och bruka sin mark minskar.

Att vi tar stora steg mot ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där jordens och skogens resurser används mer.

Att få träffa fler befintliga och potentiella medlemmar. Det fysiska mötet är oslagbart för att lära känna och förstå varandra. Givetvis hoppas jag att fler företagare upptäcker fördelarna med att vara medlem i LRF. Att vi blir fler ger oss tyngd i samhällsdebatten, men också en större gemenskap.

Sist och kanske viktigast av allt, men troligtvis omöjligt att få, hoppas jag på bättre väder som gör det enklare för oss bönder. God jul och full fart in i 2018!