Det tredje kvartalet för 2017 indikerar en real värdetillväxt med 4,7 procent, därmed har prognosen för helåret höjts från 6 procent till 7,2 procent sedan förra kvartalsrapporten. Det visar LRFs rapport Så går det på matmarknaden.

Procentuellt sett är ökningen högst för oljeväxterna där odlingen har ökat kraftigt. Räknat i pengar är mjölken den största vinnaren.

Mjölk, oljeväxter, spannmål, lamm och gris öka värdet under helåret 2017.
- Det här visar att svenskt lantbruk står sig starkt och att alla inköpare, från konsument till grossist, förstår och uppskattar mervärdet i de råvaror som Sveriges bönder producerar, säger Rebecca Källström vikarierande enhetschef på LRFs avdelning Företagande & Analys.

Nyligen presenterade Jordbruksverket statistik som visar positiva siffror för nöt, gris och lamm. 
- Det är det långsiktiga arbetet från svenska lantbrukare, med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning som nu äntligen visar sig i form av ökade marknadsandelar, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.