LRFs rikskonferensen Ökad svensk ekologisk produktion på Vreta Kluster, Östergötland, inom ramen för projektet med samma namn blev välbesökt.

Lantbrukare, rådgivare och representanter från olika organisationer samlades för att diskutera vilka affärsmässiga möjligheter som finns för svenskt lantbruk med en fortsatt utveckling av ekomarknaden. Totalt deltog 70 personer, varav hälften lantbruksföretagare med olika typer av produktionsinriktningar.

Ny rapport i fokus

I fokus var en nysläppt rapport från projektet: ”Sverige som ekoland – analys av ekologiskt lantbruk i Sverige”. Rapporten, som är en teoretisk potentialbedömning författad av Lars Jonasson och lovanggruppen, visar att en maximal lönsamhet för svenskt lantbruk som helhet fås om ungefär hälften av landets jordbruksproduktion inom en tioårsperiod är ekologisk. Jämfört med dagens nivåer skulle en sådan ökning av den ekologiska andelen av produktionen generera 3 400 nya jobb i sektorn och ökad lönsamhet om drygt en miljard kronor. Försäljningsvärdet för svenska jordbruksprodukter beräknas då ha ökat med 4 miljarder kronor.

"Gäller att se möjligheterna"

Rapporten är den första av fem faktakompendier som tas fram i syfte att ge faktabaserat underlag för de lantbrukare som funderar på om ekomarknaden är något för sitt företag.

LÄS MER: Här är hela rapporten

- Det som refereras här är inte på något vis uttryck för en ambition från LRFs sida men det är ingen hemlighet att tillväxten inom det ekologiska segmentet är stark och då gäller det både att försvara hemmamarknaden och vara uppmärksam på möjligheter till export, säger Anders Holmestig som är ordförande i styrgruppen för projektet. 

Den 27 februari arrangeras en liknande konferens i Skåne, håll utkik i kalendern och på lrf.se/eko framöver för mer information.