Cogecas ordförande Thomas Magnusson bjöds in till FNs högkvarter i New York för att prata om kooperativens roll i att uppfylla FNs mål för social utveckling.

Eventets syfte var att samla experter inom olika områden för att diskutera frågor kopplade till FNs mål för social utveckling som berör hur samhället kan bli mer inkluderande, tillgängligt och motstsåndskraftig.

"Kooperativen stärker bonden"

Temat där Thomas Magnusson pratade var ”Farmers of the future: Building resilience in rural areas.” Som enda lantbruksrepresentant framförde Magnusson betydelsen av kooperativen på landsbygden och för lantbrukarna i att skapa värde för sina produkter och därmed garantera en bättre inkomst, att bidra till innovation och utveckling med syfte att skapa såväl ekonomisk som social hållbarhet i samstämmighet med miljömålen. Magnusson underströk vidare vikten av att det är viktigt att uppmärksamma lantbrukarens utsatta situation i värdekedjan där de oftast får den minsta andelen av konsumentkronan och där kooperativen kan göra lantbrukarna starkare. Samtidigt efterfrågade han lagstiftning för att komma till rätta med otillbörliga affärsmetoder, vilket han berättade är på gång inom EU.

Övriga personer i panelen var representanter från FAO, Microsoft, EU-delegationen i New York och en global råvarupphandlare.

Slutsatserna från panelen används som inspel till FNs fortsatta arbete för social utveckling.

Lyfte antibiotikafrågan

I samband med detta event passade Magnusson även på att träffa flera personer som arbetar på FN i New York. Han träffade Daniela Bas som är direktör för FNs division för social policy och utveckling på FNs enhet för ekonomiska och sociala frågor. Han träffade Carla Mucavi som är FAOs representant till FN i New York samt Lotta Tahtinen som är koordinator för FNs uthållighetsmål och intressentgrupperna.

Thomas Magnusson och LRFs Ingrid Rydberg träffade bland andra Lotta Tahtinen, koordinator för FNs uthållighetsmål och var överens med Carla Mucavi, FAOs representant i FN, om kooperationens nytta.

Vid dessa möten framförde Magnusson kooperativens roll för EU:s jordbruk och gav exempel på vad de bidrar med för sina medlemmar, för EU:s ekonomi och utveckling som helhet. Vid mötet med FAO-representanten informerade Magnusson dessutom om vårt långvarig arbete med att minska antibiotikanvändningen i Sverige och att vi därför är mycket glada för att FAO tar frågan på stort allvar och att det är oerhört viktigt att fortsätta driva frågan starkt.

LÄS MER: Sverige har receptet mot antibiotikan