I en ledarkommentar  i Expressen lyfts frågan om Sveriges krisberedskap upp. Det är viktigt att försörjningsläget inför oförutsedda händelser och i tider av internationell oro diskuteras. Det är riktigt som skrivs i ledaren att även jordbrukets produktion kommer att störas vid en avspärrning eftersom en del insatsvaror till produktionen normalt importeras.

Expressen missar samhällsnyttan

Men Expressen missar tyvärr den samhällsnytta som en långsiktigt ökad livsmedelsförsörjning också bidrar till. Den innebär ett ökat antal arbetstillfällen i hela landet och därmed en mer robust infrastruktur och produktionsmöjlighet i en krissituation. När det exempelvis gäller tillgången till foder till djur, biobränsle som drivmedel till maskiner samt annan energiförsörjning, kan vi öka produktionen i Sverige.

Sunt bondförnuft

I ett krisläge så måste det ju ändå vara betydligt tryggare att ha livsmedelsproduktionen inom landet än att, som idag, vara starkt beroende av livsmedelsimport. Detta är sunt bondförnuft, inte protektionism. Redan i dag gör en ökad inhemsk livsmedelsproduktion stor nytta genom att Sverige lättare uppfyller internationella klimatåtaganden genom att vi tar ansvar för vår egna konsumtions miljöavtryck och inte exporterar dem.

Anders Holmestig, avdelningschef Utveckling & Analys LRF