Under 2016 betäcktes 4 085 SWB-ston och 495 nordsvenska bruksston, enligt en rapport från Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Det var en uppgång med 50 procent sedan 2013.

Nu har nya siffror kommit för SWB-ston från 2017 som visar att uppgången håller i sig. Hela 4 374 SWB-ston betäcktes vilket betyder att antalet föl som snart föds i år fortsätter öka.

– Vi hade en minskning inom hästuppfödningen under flera år men nu ser det bra ut inom flera raser och hästintresset är fortsatt väldigt stort vilket signalerar att det finns förutsättningar för tillväxt inom hästföretagandet, säger Lotta Folkeson, ordförande för LRF Häst.

LÄS MER: Det här är av största vikt för de öppna landskapen