LRF ordnar varje år Kooperativt forum, en mötesplats för de kooperativa företagen inom jord- och skogsbruket. Forumet är en del av LRFs satsning på kooperativ utveckling, som görs tillsammans med LRFs organisationsmedlemmar.

SE FILMEN: Palles reflektioner

Årets forum handlade bland annat om Ägarstyrning där Gerben Smeenk, distriktsordförande från det nederländska kooperativa mejeriföretaget FrieslandCampina, berättade om hur de arbetar med att öka medlemsengagemang. 

Han betonade vikten av tydlighet – både i vad som gäller för de olika rollerna och nivåerna, samt kring resultat och strategier för företaget. 

Även rollen som förtroendevald togs upp där exempelvis Södra skogsägarna berättade att de varje år ger ett infopaket till alla förtroendevalda där det beskrivs om vad som förväntas i uppdraget och var man kan få stöd och hjälp. 

Första dagen hade temat ”Kooperationen i samhället och näringslivet”. Sophie Nachemson-Ekwall berättade om sin idéskrift ”Hållbar ägararkitektur för Sverige”, och hur kooperativa företag har en viktig roll i att hur det framtida svenska näringslivet bör se ut. Presentationer gjordes även av Svensk Kooperations färska rapport som handlar om hur de politiska partierna samt den svenska allmänheten ser på och förhåller sig till kooperativa företag. Är du intresserad av svaret? Håll utik, Svensk kooperation kommer att presentera resultaten i rapporten vid lämplig tidpunkt.