– LRF är Sveriges största småföretagarorganisation och vår satsning på företagsmedlemmar och ökad konkurrenskraft är framgångsrik. Bland annat har ett stort antal skogsägare anslutit sig under året, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Totalt hade LRF 139 717 medlemmar den 31 december. Det är en marginell minskning med 1 540 medlemmar jämfört med 2016. Minskningen rör främst personmedlemmar och inte antalet företagsmedlemmar som nu uppgår till 118 475.
— För tre år sedan tog vi den strategiska inriktningen att i första hand attrahera företagarmedlemmar eftersom LRF är den samlade intresseorganisationen för det gröna näringslivet i Sverige, säger Palle Borgström.

Ett starkt fokus på ökad konkurrenskraft genom den beslutade livsmedelsstrategin, äganderättsfrågor inom främst skogsområdet, samt kompetensutveckling för medlemsföretagen är områden som LRF satsat hårt på under 2017.

Viktigt valår

 

– 2018 är viktigt eftersom det är ett valår. Redan i höstas mobiliserade vi 8000 förtroendevalda som under en vecka uppvaktade politiker landet runt. Vi har en kraft och styrka genom våra 140 000 medlemmar runt om i landet. Det gör att politikerna lyssnar på oss, säger Mona Nordberg-Holmsten, LRFs medlemschef.
– Ökad konkurrenskraft, inte minst genom regelförenklingar, och en satsning på livsmedelsstrategin är viktiga valfrågor för oss. Vi vet att Sveriges lantbrukare är lösningen på framtidsfrågorna genom en övergång till ett hållbart och fossilfritt Sverige, säger Palle Borgström.

Ökar i 10 av 17 regioner

I 10 av 17 regioner ökade antalet företagarmedlemmar under 2017. Störst var ökningen av antalet medlemmar i Västernorrland, Mälardalen, Västerbotten och Jämtland. Flest nya personmedlemmar noterades i Västernorrland. Störst antal LRF-medlemmar totalt finns i Västra Götaland (23 085), Skåne (16 830) och Sydost (Blekinge och Kalmar 15 850 medlemmar). Minst är Norrbotten med 3 194, men som gjorde en markant ökning med 46 företagsmedlemmar.