– LRFs styrelse gör regelbundna studieresor för att både stärka sin omvärldsspaning och studera frågor som berör det svenska lantbruket, säger Peter Lundberg, LRF-styrelsens sekreterare.

Irland har en flerårig erfarenhet av att arbeta med en nationell livsmedelsstrategi. LRF vill lära sig vilka erfarenheter IFA har av införandet av den nationella livsmedelsstrategin och sin samverkan med myndigheterna på Irland. I Dublin är besöket hos IFA och ICOS – LRFs irländska systerorganisationer viktiga inslag – men resan innebär även besök hos svenska ambassadören samt olika myndigheter.

LÄS MER: Snabbversion om livsmedelsstrategin

– Vi diskuterar även funktion och maktförhållanden i livsmedelskedjan och vi kommer också att ägna besöket åt att diskutera en rad aktuella lantbruksfrågor. Det handlar bland annat om Brexit, handelsavtal som Mercosur och givetvis även de pågående förhandlingarna kring den europeiska jordbrukspolitiken inför CAP 2021, säger Peter Lundberg.

Palle besöker även Grüne Woche

 

För LRFs styrelse är det viktigt att bredda erfarenheterna genom studiebesök. Senaste utlandsbesöket skedde för ett år sedan under Grüne Woche i Berlin. Erfarenheterna därifrån har bland annat lett till att Sverige under veckan 2018 för första gången på länge har en egen monter på mässan. Den besöks för övrigt av förbundsordförande Palle Borgström denna gång.

– En positiv bieffekt av studiebesöken, även inom Sverige förstås, är att styrelseledamöterna lär känna varandra bättre. Det ger förutsättningar för ett effektivare styrelsearbete och det är förstås nyttigt nu när vi både har en ny förbundsordförande och flera nya styrelseledamöter, säger Peter Lundberg.