Författaren Eva Hagström Öberg presenterar sin rapport på seminariet tisdag den 23 januari, klockan 9-11 i LRF-huset, Franzéngatan 6 i Stockholm. Hon konstaterar att Sverige är ett land med goda förutsättningar för ekologisk produktion, men att det finns många utmaningar vid en omläggning.

– En del av dessa kan lösas på den egna gården eller i samarbete med kollegor i närområdet. Men andra kräver utvecklingsinsatser på branschnivå eller till och med ändringar i regelverken både på svensk och europeisk nivå, säger Eva Hagström Öberg.

6 största utmaningarna

Genom att intervjua en rad personer, alltifrån ekologiska lantbrukare till produktionsrådgivare och tjänstemän har hon ringat in en rad utmaningar för ekoodlarna:
• Brist på initierad rådgivning
• Oro för vikande vilja till merbetalning
• Otydliga politiska signaler
• Svårt att lägga om en del av gårdens produktion till ekodrift
• Irritation över nya regler och ökad kontroll
• Godkänd växtnäring är dyr och svår att få tag i

Seminariet tisdag den 23 januari, klockan 9-11, Franzéngatan 6, Stockholm.

För intresseanmälan kontakta auni.hamberg@lrf.se

Du kan också följa seminariet via denna länk.