Världsbonden i Älvsbyn

Erik Johansson, 31 år, har ett stort intresse för jordbruk och att resa. Han har arbetat i Australien, Kanada och Uganda. Bor och driver idag ett lantbruksföretag i Älvsbyn.
– Mitt engagemang för LRF Ungdomen började sent och jag hoppas nu, genom LRF Ungdomen, bli en röst som ger unga bönder i Sverige bättre förutsättningar. Vi behöver organisera oss inför de utmaningar som finns. Lantbruk, lokalproducerade råvaror och att locka fler ungdomar till den gröna näringen är andra frågor jag brinner för. Även respekten för varandra är viktigt för mig. Jag tycker det är hemskt hur debattklimatet på sociala medier ser ut idag och hoppas att genom LRF Ungdomen kunna jobba för att förbättra det, och att få ut korrekt fakta till konsumenter.

Jägmästare som älskar skogen

Marit Bohlin, 33 år, bor i Norrköping. Hon är uppvuxen på en gård i Älvdalen, Dalarna som driver skogsproduktion samt turismverksamhet. Marit är utbildad jägmästare och arbetar idag på ett av Sveriges största sågverk.
– Jag har varit förtroendevald inom LRF Ungdomen i fem år och sitter även med i regionstyrelsen för LRF Östergötland. Det jag brinner för och vill arbeta med är skogen och familjeskogsbruket. Även landsbygdsfrågorna och företagande engagerar mig.

Blivande statsvetare och problemlösare

Anton Öhrlund, 24 år, studerar idag på Umeå Universitet, med sikte på en examen i statsvetenskap. Han gick från ledamot till ordförande efter ett år i Västernorrlands ungdomsstyrelse.
– Mitt engagemang för de gröna näringarna startade på en utbildning i LRF Västernorrland. Varje dag får jag, både på stora och små arenor, diskutera, nyansera och verka för att morgondagens gröna företagare ska ha möjligheten att lösa dagens problem. Oavsett om det gäller mat, miljö, jobb eller svaret på den eviga frågan om hur många lingon det egentligen finns i skogen. Jag vill tillsammans med regionerna i LRF Ungdomen och de övriga ledamöterna i riksstyrelsen vara en del i den lösningen.

Från feedlot i Kanada till maskinförsäljare i Jordberga

Annica Andersson, 27 år, kommer från en gård i Anderslöv, Skåne. Hon har tidigare arbetat på växtodlingsgårdar som maskinförare och jobbat med djur på feedlot i Kanada. Idag är hon maskinförsäljare på OP Maskiner, Jordberga. På fritiden driver hon en mindre diko-produktion och åker gärna skidor. 

– Att komma utanför Sveriges gränser och se hur lantbruk bedrivs är oerhört lärorikt. Det har stärkt mig uppfattningen att svenskt lantbruk är bland de bästa i världen. Att få vara med och påverka förutsättningarna för nuvarande lantbrukare och framförallt blivande lantbrukare känns hedrande. Det måste bli lättare för unga att starta och bedriva lantbruksföretag.

Dessa föreslås till omval

Till omval på två år föreslås Susan Larsson, Skaraborg. Övriga i styrelsen har ett år kvar på sin mandatperiod. Det är Emilia Astrenius Widerström (ordförande) från Skaraborg, Simon Wancke från Södermanland, Annika Hägglund från Halland och Hanna Johansson från Skaraborg.
Jacob Eriksson från Östergötland, Magnus Jönsson från Skåne, Christian Horn från Sydost och Pär Antonsson från Västerbotten avsäger sig sina uppdrag och avtackas under riksstämman i mars.

LRF Ungdomen är en organisation och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som består av drygt 16 000 LRF-medlemmar i åldrarna 16-36 år. Medlemmarna finns organiserade i 21 ungdomsregioner i Sverige. LRF Ungdomen arbetar för att Sveriges jord- och skogsbruk ska blomstra även i framtiden genom kontakt med politiker, opinionsbildning och inspiration så att fler väljer de gröna näringarna som sysselsättning.