I dag mäts Sveriges klimatutsläpp endast på det som vi producerar inom Sveriges gränser. Det är helt missvisande, eftersom det i sådana siffror blir positivt för klimatet att minska produktionen i Sverige. 

Nu, efter flera års lobbyarbete från LRF, har Naturvårdsverket fått i uppdrag att även mäta de växthusgaser som sker i andra länder på grund av vår konsumtion.

- Äntligen! Eftersom vi dessutom många gånger har en mycket klimatsmart produktion är det extra allvarligt att utsläppen utanför Sveriges gränser osynliggörs, säger LRFs expert i hållbar utveckling Hilda Runsten.

Så här står det i regleringsbrevet

”Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan"
"Naturvårdsverket ska utveckla mätmetoder för att få mer tillförlitlig statistik av de utsläpp av växthusgaser som sker i andra länder till en följd av svensk konsumtion. Vid sidan av mätmetoder ska Naturvårdsverket bedöma om det finns andra indikatorer än konsumtionsutsläpp som kan användas för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Fokus ska vara på områden där det finns potential att minska utsläppen. Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverket och Statens Jordbruksverk ska bistå med underlag och stöd.

Naturvårdsverket ska vid genomförandet av uppdraget också ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos Konsumentverket. Naturvårdsverket ska beskriva resultatet av arbetet och bedöma hur utvecklingen av mätmetoder och indikatorer kan bidra till en förbättrad uppföljning av åtgärder för att minska de konsumtionsrelaterade utsläppen. Underlaget ska tjäna som utgångspunkt vid utvecklandet av nya och förbättrade åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.”