För att vara säkra på att LRF lever upp till medlemmarnas högt ställda förväntningar när det gäller att driva medlemmarnas intressen genomförs medlemsundersökningen Nöjd Medlem varje år. Årets undersökning är mindre omfattande än tidigare och syftar till att mäta verksamhetsmålen och de övergripande verksamhetsmålen. Undersökningen skickas både per post och e-post den 10 januari.

- Det är en representativ undersökning som bygger på ett slumpmässigt urval av medlemmar. Det betyder att den som blivit utvald att svara inte kan ersättas av någon annan. Så jag hoppas att den som får undersökningen väljer att medverka. Det betyder jättemycket för LRF, säger Jeanette Scherman som ansvarar för undersökningen på LRF.

Om du har fått ett formulär och har praktiska frågor kring att fylla i formuläret, kontakta projektledaren på Ipsos som gör undersökningen. Ingela.wahlgren@ipsos.com eller ring henne på 0706-23 76 55.

Om du har frågor om undersökningen och hur resultaten används är du välkommen att kontakta jeanette.scherman@lrf.se