Markus Hoffman, som är LRFs man i detta projekt, vad handlar Goodla om?
- Det är filmer och undervisningsmaterial om miljöåtgärder som riktar sig till de som går på naturbruksgymnasier, men egentligen till alla lantbrukare. Vanligtvis brukar liknande utbildningar erbjudas till de som är aktiva i dag men genom att de här filmerna är försedda med lärarhandledning och övningar kan de användas av skolor.

Vad handlar filmerna om?
- Det är korta utbildningsfilmer som tar upp ämnen som övergödning, klimat, växtskyddsmedel, biologisk mångfald och försurning. Vi har några nya filmer och länkat till redan gjorda. Ambitionen är ett 20-tal filmer som bland annat handlar om eco driving, precisionsodling, hästar och hagar, våtmarker samt miljösmart utfodring av grisar och mjölkkor. En av idéerna är att samla goda råd inom alla olika miljöområden på ett och samma ställe och att de presenteras i en dialog mellan en lantbrukare och en forskare eller rådgivare.

LÄS MER: Spara tid och pengar - gå kurs i sparsam körning

Vem är finansiär?
- Forskningsrådet Formas, hittills.

Goodla låter som att det kan bli ett av 2018 års nyord!
- Ja, man kan tro att det är någon PR-byrå som har tagit fram det och fakturerat dyra pengar, men det är faktiskt SLUs Helena Aronssons tonåringar i Uppsala som kläckte det vid köksbordet.

Hur sprider ni detta till naturbruksgymnasierna?
- Vi har en referensgrupp med lärare och rektorer som hjälpt oss utforma och de kommer sprida till sitt nätverk av skolor.

SE FILMERNA: Här är filmerna från Goodla