Rapporten presenterades på tisdagen av LRFs vid Anders Källström och Anna Malmhake, vd för The Absolut Company.

– I Sverige finns det nu fler gårdsbutiker än ICA-butiker. De entreprenörsdrivna dryckesproducenterna är en enorm potential för landsbygdsutvecklingen. Men det är viktigt att de inte förvägras dessa möjligheter. Vi måste höja blicken och förstå att det här är en tillväxtsektor, där svenska mat- och dryckesbranscherna kopplas ihop, säger Anders Källström.

Sysselsätter 5 000 personer

Dryckesbranschen sysselsätter i dag över 5 000 personer. Närmare hälften av dessa arbetar i de mindre och medelstora företagen, varav merparten har tillkommit de senaste åren.

 – Det som överraskat mig mest i Dryckesrapporten är den höga kvalitet som dryckesproducenterna visar upp, säger Anna Malmhake.

LÄS MER: Gårdsförsäljning inget hot mot Systembolaget

Men de svenska dryckesföretagen står idag endast för 10 procent av den svenska livsmedelsexporten, att jämföra snittet inom EU där dryckesproduktionen står för drygt 30 procent av EU-ländernas livsmedelsexport.

"Tusentals nya jobb om 10 år"

– För att få en liknande exportmarknad måste Sverige först underlätta regler och möjligheter så att dryckesföretagen kan bli starka på den egna hemmamarknaden. En viktig faktor är exempelvis att det ges möjlighet att få sälja sina egna produkter i gårdsbutiken. Om branschen får möjlighet att utveckla sin potential så kommer det att på tio års sikt leda till tusentals nya arbete på landsbygden , säger Anders Källström.

LÄS MER: Anders Källström intervjuad i DN