Lennart, hur startades LRF Entreprenad?
- Det startades efter en diskusson mellan LRF, Maskinringarna och Farmartjänsterna. Man såg ett behov av att öka samverkan inom det gröna näringslivets entreprenadföretag. Under resans gång har vi fått med Skogsentreprenörerna och Maskinstationerna.

Vad är ert uppdrag?
Vi ska vara ett samverkansorgan och jobba för bättre villkor för de gröna nåringarnas entreprenadföretag.

Vilka frågor har ni gemensamt?
Det är tre huvudfrågor; Näringspolitik, digitalisering och offentlig upphandling.
Inom näringspolitiken svarar vi på remisser, men i stället för att var och en skickar in remisssvar så gör vi det gemensamt. Vi tror att samordning innebär att 1+1 blir mer än 2.
Inom digitalisering ska vi nu samordna kring GDPR, europeiska datadirektivet för personregister som drabbar alla företagare med kundregister.

Hur stor organisation blir LRF Entreprenad?

Inte stor alls. En tjänsteman rekryteras. Den personen ska framför allt samordna de olika organisationernas intressen och bevaka viktiga frågor.