2007 togs skrotningspremien bort. Sedan dess har antalet övergivna skrotbilar ökat dramatiskt och därmed ett accelererande problem för markägarna. Bilarna står i vägen och skräpar ner men som markägare har man ingen laglig rätt att frakta bort dem. Det måste nämligen Kronofogdemyndigheten eller polisen göra.

LÄS MER: "LRF-ägare känner sig rättslösa"

I höstas föreslog LRF, tillsammans med Bil Sweden, Stena Recycling, Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Håll Sverige Rent och Bilretur, att höja vägtrafikavgiften med 20 kronor för att täcka transportkostnaderna för en skrotbil.
- Det är två år sedan den senaste utredningen blev klar, men fortfarande har inget gjorts. Politikerna måste se till att det blir verkstad så snart som möjligt, sa LRFs representant i frågan då.

Regeringen avvaktar EU-förslag

Nyligen träffade LRF miljöministern Karolina Skog för att åter lyfta frågan. Hon hänvisade till infrastrukturminister Tomas Eneroth som bland annat har ansvar för Transportstyrelsen.
- Miljöministern berättade att det finns två förslag, ett från Naturvårdsverket och ett från just Transportstyrelsen. Det verkar som att Transportstyrelsens förslag är det som regeringen i första hand tittar på, säger LRFs Maria Dirke.

Den som väntar på ett beslut i frågan, lär dock få fortsätta att vänta en tid till. Under våren kommer EU med ett förslag till ändring i beskrivning av ägaransvaret. Miljödepartementet inväntar EU-förslaget för att se vad det innebär för Sverige.

Hur var mötet?
- Det var bra. Miljöministern var väl införstådd i problemet såväl som minister som från sin tid som politiker i Malmö. Hon uppmanade oss att fortsätta driva frågan och när vi visade effekten av skrotningspremien så var det väldigt klargörande, säger Maria Dirke.

- LRF fortsätter arbetet med att påverka politiker och myndigheter för att lösa problemet. Det hela kompliceras ytterligare av att fyra departement och flera myndigheter är involverade, säger Maria Dirke.