LRF är medlemmar i organisationen Copa, som samlar alla bondeorganisationer i EU. Copa utlyser 2018 års innovationspris för kvinnor som är företagare inom de gröna näringarna. LRF får möjligheten att nominera en kandidat från Sverige. LRF öppnar nu upp för nomineringar av kvinnor som kan bli Sveriges kandidat till denna innovationstävling.

Innovationen kan handla om exempelvis nya produkter eller tjänster, nya sätt att hitta värdeskapande av lokala resurser, nya produktionssätt, nya marknader och kunder eller nya samarbeten och organisationsformer. Det behöver inte vara innovationer som genomförts alldeles nyss, snarare är det en fördel om det kan visas att innovationen är uthållig.

3 kriterier som bör uppfyllas

Förutom själva innovationen så är det en fördel om även följande tre kriterier är uppfyllda:

1. Innovationen har spridits utanför den enskilda gården/företaget
2. Innovationen är hållbar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt
3. Nya kommunikationsmetoder har använts

Copa utlyser denna tävling för att sätta ljuset på den viktiga roll som kvinnor har inom företagande i de gröna näringarna, samt för att visa på att det ofta är kvinnor som är innovatörer i branschen.

Att de flesta kvinnliga företagare är skogsägare hörs sällan i debatten.

Detta är viktigt eftersom kvinnor ofta är osynliggjorda som bönder och företagare inom det gröna näringslivet. Den analysen delas även av LRF, och är en av anledningarna till att LRF har en Jämställdhetsakademi, som också jobbar med att synliggöra kvinnor i det gröna näringslivet.

Innovationspriset delas ut av Copa under hösten 2018 i en internationell ceremoni.

2016 delade Copa också ut detta pris, och Sveriges nominerade var då Anna Wilén, potatis- och jordgubbsodlare från Värmland som kom till final och var topp-5 i hela Europa.

Skicka in ditt förslag!

Skicka in era förslag senast den 10 mars 2018 till petra.pilawa@lrf.se. Förslagen ska innehålla namn, uppgifter om företaget och en så utförlig beskrivning som möjligt av innovationen. Den nominerade ska vara medlem i LRF.