Temat för Årets Nötköttsföretagare 2018 är "Mål och uppföljning av nötköttsproduktion."

En viktig del i ett framgångsrikt nötköttsföretag är produktionsuppföljningen. Vi vill därför uppmärksamma de företag som arbetar med en kontinuerlig uppföljning av sin produktion på ett gynnsamt sätt.

4 kriterier för att få utmärkelsen:

1. Att företaget på något sätt arbetar med mål och uppföljning av produktionen, till exempel tillväxt, avvanda kalvar/ko eller mått på djurhälsa.

2. Att företaget med tydligt lönsamhetsfokus utnyttjar gårdens resurser på ett optimalt sätt för nötköttsproduktion.

3. Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt eller regionalt (t ex arbete i klubb, ta emot studiebesök eller annan form av marknadsföring)

4. En "uppvisningsbar" gård.

Nytt för i år är att vi kommer att genomföra en kort telefonintervju med finalister.

Senast 1 juni vill vi ha in era nomineringar på nomineringsblanketten! Skicka in nomineringarna till din region.

Vi ser gärna att nomineringen görs i samverkan med länets köttklubb (distriktsförening inom SNP) och andra berörda aktörer i trakten. Namn och adresser till styrelserna för köttklubbarna finns på SNP:s hemsida .