Bland nyheterna i rapporten för februari:

  • Livsmedelsstrategin är nu inskriven i 6 myndigheters regleringsbrev, exempelvis i länsstyrelsernas.
  • Försvarsberedningens rapport i december 2017 beskriver en uppbyggnad av civilförsvaret där bland annat livsmedel lyfts fram.
  • En majoritet av länen har en regional livsmedelsstrategi på plats.

Lägesrapport om livsmedelsstrategin

LRFs lägesrapport beskriver hur arbetet med livsmedelsstrategin fortskrider. Det kommer en ny ungefär varannan månad.

Läs mer om livsmedelsstrategin