Kritiken mot Sveriges lagförslag för att tillämpa EUs ramdirektiv för vatten har varit massiv. LRF, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Svenskt Vatten är starkt kritiska till den implementering som regeringen föreslår. Organisationerna ser det som en allvarlig samhällsfråga som i grunden påverkar våra gemensamma förutsättningar till utveckling, inklusive miljöförbättringar. 

- Aktörer som representerar hela samhället är emot regerigens lagförslag för vattenverksamhet. Att hypotetiska miljövinster kan komma att vägas mot samhällsnytta, stod klart efter vårt möte, sa Palle.

- Vi ser det som en allvarlig samhällsfråga som i grunden påverkar våra gemensamma förutsättningar till utveckling, inklusive miljöförbättringar. Vi överlämna förslag till hur man i stället kan uppfylla syftena med lagförslaget utan att de får de oönskade konsekvenserna.

LRF beskrev särskilt effekterna på Livsmedelstrategin och den ökade självförsörjningen i Sverige med försvårad gårdsutveckling, hindrad modernisering av markavvattning och utrivning av småskalig vattenkraft, inklusive följdeffekter för landsbygden.

DEBATT I ALTINGET: Regeringen, sluta skyll på EU

LÄS MER: LRFs remisser och sammanfattning

DEBATT: Stopplag om vatten försvårar samhällsbygge