2017 är ett rekordår i antal vildsvin. Aldrig förr har så många vildsvin skjutits som i fjol. Trots det ökar antalet.

- Det är inte bra, vare sig för markägare eller trafikanter, Men troligen har utfodringen minskat något, och det är i alla fall positivt, säger LRFs viltexpert Anders Wetterin.
En anledning till att utfodringen har minskat beror på att Svenska Jägareförbundet nu, i sin handlingsplan, avråder helt från användning av sockerbetor.
- Glädjande. Det här har varit LRFs ståndpunkt under lång tid, säger Anders Wetterin.

LÄS MER: Viltutfodring skapar obalans

Men.
För att få bukt med vildsvinsproblemet krävs det krafttag från LRFs medlemmar.

- Förr var markägaren ofta även jägare, men det är man inte i samma utsträckning i dag. Konsekvensen blir att besluten om jakt överlåts till andra, och den kontrollen måste vi ta tillbaka, säger Anders Wetterin.

3 tips till markägarna

På riksviltkonferensen kom man fram till tre saker som markägarna bör göra.
1. Gå på jaktmötena som berör din mark.
2. Engagera dig.
3. Försäkra dig om att behålla inflytandet över jakten när du skriver jaktavtal.

LÄS MER: Här är LRFs jaktavtalet

Just frågan kring att skriva bra jaktavtal är något som LRF även regionalt har börjat att jobba med.
Bland annat har LRF Jönköping, Östergötland, Sörmland och Örebro börjat med kvällsmöten som handlar om hur man skriver bra avtal. Även LRF Sydost är på gång med sådana möten.

1 600 svarade på enkät om vildsvin

LRF i Smålandslänen och Blekinge har gjort en enkät om vildsvinssituationen. Över 1 600 svar kom in.

En annan sak som hänt under året är att LRF nominerat ledamöter till älgförvaltningsgrupperna. Älgförvaltningsgrupperna ger förslag om älgförvaltningsplaner och älglicenstilldelningar till Länsstyrelserna.
- Vi kunde konstatera att det har fungerat bra överlag, säger Anders Wetterin.

SE FILMEN: Vildsvinens framfart över åkern

Läs allt om LRFs arbete på lrf.se/vilt

Vill du veta mer om LRFs arbete med vilt och läsa om bland annat jaktavtal och policyer? Gå in på www.lrf.se/vilt