Jordbruksverket har betalat ut 8,8 av 9,6 miljarder för 2017. Utbetalningarna i några län släpar efter jämfört med rikssnittet.

En del förseningar i hela landet har berott på IT-tekniska brister och manuell hantering har därför skett i vissa fall.

För åren 2015 och 2016 kvarstår 500 miljoner kronor att betala ut, vanligen slutbetalningar av olika miljöersättningar. Dessa pengar betalas ut under våren 2018.

Det pilotmål om dröjsmålsränta som LRF planerar har ännu inte satts igång. Det beror på att lantbrukaren inte fått utbetalningar och de beslutsbrev som hör ihop med slutbetalningar för 2015 och 2016. Pilotmålet sätts igång så fort beslutsbreven når lantbrukaren.

LÄS MER: Så har LRF jobbat med stödutbetalningarna