LRF Konsult har vunnit ett viktigt pilotmål i Högsta Förvaltningsdomstolen som betyder att avdrag tillåts för reparation av byggnader som ingår i näringsfastigheten även när de  används privat.

Hittills har näringsidkare nekats avdrag för detta.

LRF Konsults skatteexpert Katarina Bertels har drivit avdragsrätten till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Den nya bedömningen är att utgifter för reparation, underhåll samt ombyggnad av en ekonomibyggnad på en näringsfastighet får dras av, antingen genom direktavdrag eller som värdeminskningsavdrag.

 http://www.landlantbruk.se/lantbruk/principmal-om-reparationer-avgjort/