Foldern är framtagen av Trafikverket i samarbete med LRF. Foldern tydliggör Trafikverkets skyldigheter vid påkörda djur och talar om vad som gäller för de djurägare som har stängsel för kor och hästar mot järnväg.
Arbetet härrör från ett tidigare stämmobeslut.

Läs mer i veckans Land Lantbruk.