Med en kraftigt ökad befolkning ökar givetvis efterfrågan på mat. Då är det viktigt att maten kan produceras så hållbart som möjligt.

Svensk produktion står sig bra vid en internationell jämförelse.

Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser än det globala genomsnittet.

Utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än medelproduktionen i EU och utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen.

LÄS MER: Här är källorna till siffrorna 

Det betyder att vi i Sverige bör ha fler djur för mjölk och kött och använda vår åkermark mer än vad vi gör i dag för att på så sätt bidra till den globala balansen. För det som inte produceras här, kommer att produceras på annat håll där möjligheten till hållbar produktion kan vara betydligt sämre.

Att vi med vår mark och mycket naturligt vatten verkligen har kapacitet att producera mer är helt klart.

– Allt handlar om förutsättningar och efterfrågan, säger Oskar Zedig, produktionschef med ansvar för odlingsfrågor på Kalmar Ölands trädgårdsprodukter, en ekonomisk förening som ägs av 100 lantbrukare och startade 1959.

Helt nya bönprodukter

Föreningen tar emot medlemmarnas skördar av lök, bönor och ärtor som lagras, rensas och paketeras. Det handlar dels om rena råvaror som lök som säljs direkt till mataffärerna, men även om ingredienser till helt nya produkter som bönpasta från Kungsörnen.

– Det har blivit en ganska stor försäljning för oss, säger Oskar Zedig.

Mest har efterfrågan ökat på just bönorna.

– För fyra fem år sedan började vi bredda och odla fler sorter. Vi testodlar någon ny sort varje år.

"Vi odlar där vi kan"

För att kunna möta efterfrågan tar de in fler odlare utanför det dominerande odlingsområdet på Öland.

– Vi har börjat odla en del bönor på Gotland. Vi är väldigt långt norrut för att odla bönor men på grund av torra höstar och mycket sol på öarna så går det. Där det finns ekonomi och möjligheter, där odlar vi. Sedan finns det mark som bara passar till gräs och då gäller det att ha djur där.

Ökad efterfrågan på svenskt kött

På köttsidan finns både kapacitet och redan i dag en ökad efterfrågan på svenskt kött.

– Inom landet har vi större efterfrågan än produktion och vi märker ett ökat intresse från andra marknader, inte minst Kina som är intresserad av vår höga kvalitet och ansvarsfulla grisproduktion, säger LRFs styrelsemedlem Lena Åsheim som föder upp köttdjur på naturbetesmarker i Kristianstad.

Sverige är världsledande i köttproduktion

Hon bedömer att vi skulle kunna öka köttproduktionen i Sverige.

– Sverige är världsledande i köttproduktion med låg negativ miljöpåverkan. Vi har mark och vatten och stor odling av vall som är Sveriges största gröda och i norr ofta den enda grödan. Nöt och lamm äter gräs och annat som människan inte kan äta, säger hon.

– Vi bör helt enkelt producera mer i Sverige för att ta ett ökat globalt miljöansvar.

NY UNDERSÖKNING: 8 av 10 väljer svenskt tack vare  bönderna