För två år sedan fick Anton Öhrlund ta emot priset som Årets Ungdom på regionstämman i Västernorrland.

Anton: Mitt engagemang startade på en LRF-utbildning

Anton Öhrlund, Umeå, är 24 år och studerar i dag på Umeå Universitet, med sikte på en examen i statsvetenskap. Han gick från ledamot till ordförande efter ett år i Västernorrlands ungdomsstyrelse.
– Mitt engagemang för de gröna näringarna startade på en utbildning i LRF Västernorrland. Varje dag får jag, både på stora och små arenor, diskutera, nyansera och verka för att morgondagens gröna företagare ska ha möjligheten att lösa dagens problem. Oavsett om det gäller mat, miljö, jobb eller svaret på den eviga frågan om hur många lingon det egentligen finns i skogen. Jag vill tillsammans med regionerna i LRF Ungdomen och de övriga ledamöterna i riksstyrelsen vara en del i den lösningen.

Marit Bohlin bor i Norrköping men driver ett familjejordbruk i Dalarna.

Marit: Jag vill arbeta med skogsfrågorna

Marit Bohlin, Norrköping, är 33 år och bor i Norrköping. Hon är uppvuxen på en gård i Älvdalen, Dalarna som driver skogsproduktion samt turismverksamhet. Marit är utbildad jägmästare och arbetar idag på ett av Sveriges största sågverk.
– Jag blev förtroendevald LRF Ungdomen för fem år sedan och sitter även med i regionstyrelsen för LRF Östergötland. Det jag brinner för och vill arbeta med är skogen och familjeskogsbruket. Även landsbygdsfrågorna och företagande engagerar mig.

Se filmen om Marit: Vi driver ett familjeskogsbruk i Dalarna

Erik Johansson har arbetat i tre andra världsdelar men bor nu i Älvsbyn. 

Erik: Jag vill ge unga bönder en stark röst

Erik Johansson, Älvsbyn, är 31 år och har ett stort intresse för jordbruk och att resa. Han har arbetat i Australien, Kanada och Uganda. Bor och driver idag ett lantbruksföretag i Älvsbyn.
– Mitt engagemang för LRF Ungdomen började sent och jag hoppas nu, genom LRF Ungdomen, bli en röst som ger unga bönder i Sverige bättre förutsättningar. Vi behöver organisera oss inför de utmaningar som finns. Lantbruk, lokalproducerade råvaror och att locka fler ungdomar till den gröna näringen är andra frågor jag brinner för. Även respekten för varandra är viktigt för mig. Jag tycker det är hemskt hur debattklimatet på sociala medier ser ut idag och hoppas att genom LRF Ungdomen kunna jobba för att förbättra det, och att få ut korrekt fakta till konsumenter.

 

Annica: Det måste bli lättare att starta företag

Annica Andersson, Anderslöv, 27 år, kommer från en gård i Anderslöv, Skåne. Hon har tidigare arbetat på växtodlingsgårdar som maskinförare och jobbat med djur på feedlot i Kanada. I dag är hon maskinförsäljare på OP Maskiner, Jordberga. På fritiden driver hon en mindre diko-produktion och åker gärna skidor.
– Att komma utanför Sveriges gränser och se hur lantbruk bedrivs är oerhört lärorikt. Det har stärkt mig uppfattningen att svenskt lantbruk är bland de bästa i världen. Att få vara med och påverka förutsättningarna för nuvarande lantbrukare och framförallt blivande lantbrukare känns hedrande. Det måste bli lättare för unga att starta och bedriva lantbruksföretag.

SE FILMEN: Livesändning från LRF Ungdomens stämma

Emilia Astrenius Widerström valdes om som ordförande och Simon Wancke som vice ordförande.