- Det är positivt och nödvändigt att vi tillsammans är flera aktörer som skapar politiskt tryck om regelförenkling för företagare, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF. 

Snabbare ärendehantering är en bland flera avgörande frågor för att primärproducenter ska kunna öka sin livsmedelsproduktion. Att produktionen ska öka är ett viktigt mål i den nationella livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen förra året. Näringslivets Regelnämnd, som arbetar för regelförenklingar för företagare, är en viktig samarbetspart när LRF skapar bättre förutsättningar för sina medlemmar.

- Resultatet ser vi när företagares stödpengar betalas ut i tid, tillståndsprövningar går snabbare liksom ansökningar om investeringsstöd. Men det är bråttom och åtgärder behöver vidtas inom olika myndigheter så att det fungerar snabbare och effektivare för landets lantbruksföretagare, säger Lars-Erik Lundkvist.

Med start 1 mars kommer NNR att lägga ut ett förslag i veckan kopplat till regelförenkling på sin hemsida.