CAPs andel av EUs långtidsbudget har sjunkit från nästan 70 procent till 38 idag. Inför slutförhandlingarna i maj så kräver den svenska regeringen att jordbruksstödet minskar ytterligare. Det är en position som ingen av de tre debattörerna stödde, även om både Centern och Moderaterna vill ha en reformering av jordbruksstödet. På frågan om de olika jordbruksstöden bör minska svarar Ingrid Rydberg:

– Realiteten är att konsumenten i dag inte är beredd att betala merkostnaden för livsmedel för att kompensera för den konkurrensnackdel vi har i Sverige. I dag skulle vi inte klara oss utan direktstöden, och i stöden har vi dessutom möjlighet att politiskt styra hur vi vill ha produktionen. Det har exempelvis ökat livsmedelssäkerheten.

V-förslag underminerar marknaden

Vänsterpartiets förslag om att jordbrukspolitiken ska återgå till en nationell nivå ratades av debattörerna.

– En nationell jordbrukspolitik skulle underminera EUs gemensamma marknad. Om alla stater ska bestämma själva vilka stöd man ska ha och vad som ska ingå i dem så leder det till helt olika konkurrensvillkor mellan EUs medlemsstater, säger Ingrid Rydberg.

– Det är livsfarligt att åternationalisera jordbrukspolitiken. De reformer vi behöver göra måste göras gemensamt för att vi inte ska slå undan marknaden. I Frankrike finns det ett starkt tryck för ökat franskt stöd till bönderna, vilket inte finns i Sverige. Det skulle innebära att med rekordhastighet så skulle allt vi äter och dricker i Sverige vara franskt, säger Fredrick Federley.

"EUs budget kostar 8 kronor om dagen"

Ingrid Rydberg var nöjd med debatten efteråt men passade på att utveckla sitt resonemang och vad som händer om budgeten sänks.

– EUs budget kostar medborgarna mindre än en kopp kaffe per dag (i Sverige bara 8 kr ca) och CAPs andel utgör 40%. För de pengarna får vi en tryggad livsmedelsförsörjning i EU, en levande landsbygd i alla EUs regioner, jämnare livsmedelspriser, sysselsättning, högkvalitativa livsmedel och exportintäkter. Sänks budgeten leder det till risk för att företag slås ut i Sverige med ökad igenväxning som följd, en ökad import och målen i livsmedelsstrategin kommer inte att nås.

SE HELA INSLAGET: SVT Forum om jordbruksstöden