LRF är positiv till att regeringen vidtar åtgärder för att stärka möjligheterna att leva, bo och driva företag på landsbygden. De övergripande ambitionerna och målsättningarna är bra. Från LRFs sida är vi övertygade om att både landsbygd och stad måste utvecklas. I detta spelar landsbygden en viktigare roll än någonsin.

Bra början

För första gången kommer förslag på en sammanhållen landsbygdspolitik och regeringens förslag är en bra början. Det är företagen i det gröna näringslivet som är en motor för utvecklingen på hela landsbygden. Även ambitionen i livsmedelsstrategin om en ökad produktion passar väl in här.

Förslagen måste förtydligas

Samtidigt behöver förslagen förtydligas och konkretiseras för att förändringar och förbättringar ska få genomslag i verkligheten. Med tanke på det reformutrymme som nu finns borde regeringens satsning, 1,5 miljarder fram till 2020, vara mer omfattande.

LRF ser gärna att diskussionen om landsbygdens potential flyttas upp på agendan in för valet. Förhoppningsvis kommer fler partier att bidra i en diskussion som ger landsbygden lika villkor och är en viktig del i den totala samhällsutveckling.

DEBATTDUELL - PALLE vs BUCHT: Stad & land behöver varann

LÄS MER I LAND: Mest miljarder till företagande och näringsliv