Hjärtligt välkomna som medlemmar i LRF! 

Per Dellrud, Sveriges Maskinstationer: Tack. Vi ser verkligen framemot ett gott samarbete i det nybildade LRF Entreprenad och har fått ett stort stöd bland våra medlemmar för det här nya samarbetet.
Bernt Hermansson, Skogsentreprenörerna: Tack!

Berätta om er verksamhet.

Per Dellrud: Landsföreningen Sveriges Maskinstationer är en medlemsorganisation med 250 medlemsföretag som i huvudsak har sina verksamheter i södra och mellan Sverige. Våra medlemmar utför entreprenaduppdrag för lantbrukare, privata, statliga och kommunala bolag. Medlemsföretag variera i storlek från någon eller några anställda upp till tiotals medarbetare.
Bernt Hermansson: Vi är en företagarförening för skogsbrukets entreprenörer. Våra medlemmar bedriver verksamhet inom plantering, markberedning, avverkning och mer och mer nya konsulttjänster såsom planläggning och förvaltning. Kort sagt, allt som kan sägas vara det operativa skogsbruket idag.  

Varför har ni valt att bli medlem i LRF?

Per Dellrud: Entreprenadbranschen i Sverige är i stark utveckling och har de senaste fem åren haft en omsättningsökning på lite under 10 procent per år. I en så snabbt växande bransch är det viktigt att branschens aktörer söker samarbete för att gemensamt kunna påverka beslutsfattare för att skapa justa villkor för entreprenaduppdragen. Genom vårt nya medlemskap i LRF säkerställer vi vårt deltagande i det arbetet.
Bernt Hermansson: Vi blir medlemmar som en del i det spännande samarbetet vi startar i LRF Entreprenad. 

Vilka är de stora frågorna för era medlemmar inom entreprenad?

Per Dellrud: Våra medlemmar har framförallt pekat på vikten av att vi engagerar oss i frågor kring kvalitativa, bra utbildningar, hur vi ska lösa det framtida behovet av arbetskraft, frågor kring lönsamhet och inte minst viktigt näringspolitiska frågor om regelverk och offentlig upphandling.
Bernt Hermansson: En robust lönsamhet för våra medlemmar, en tydligare företagarprofil och ett mer professionellt entreprenadskogsbruk. Just nu lägger vi tid på att reda i frågan om vem som skall kunna nyttja data som våra maskiner producerar.   

Vad är det bästa med att LRF Entreprenad blldas?  

Per Dellrud: Den första kontakten mellan entreprenadbranschens aktörer skedde på LRFs initiativ innan midsommar 2017. Redan efter några månader såg alla att det finns många viktiga entreprenadfrågor att samarbeta kring. Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta arbeta i lika högt tempo för att skapa goda villkor för våra medlemsföretag. Att Ingå i ett bra nätverk som LRF´s gör att vi får möjlighet att påverka i alla dessa aktuella frågor.
Bernt Hermansson: Vi har så många gemensamma nämnare med de andra entreprenadgrenarna i de gröna näringslivet. Här skapar vi en bra mötesplats och ett forum för samverkan inom frågor som gör nytta för Skogsentreprenörernas medlemmar.  

Även Sveriges Maskinringar och Farmartjänstföretagens Riksorganisation ingår i LRF Entreprenad.