LRF är positivt till att Miljöpartiet lyfter frågan om rutinmässig användning av antibiotika inom EU och samtidigt nämner att ”svenska bönder i dag är ledande inom EU för en sund djurhållning”.

I många europeiska länder används antibiotika i förebyggande syfte vilket är något som svenska lantbrukare upphörde med redan 1986. LRF anser att Sverige är en förebild när det gäller djuruppfödning.

– De svenska lantbrukarna använder antibiotika enbart i syfte att bota sjuka djur. Vi arbetar förebyggande med att hålla ned smittor och därför har vi en väldigt bra djurhälsa i Sverige, säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött.

LÄS MER: Svensk mat har mängder med mervärden

LRF har ännu inte hunnit studera konsekvenserna av Miljöpartiet förslag.
– Samtidigt är det viktigt att påpeka att en antibiotikaskatt i Sverige inte får leda till fördyringar för de svenska lantbrukare som måste använda antibiotika för att behandla sjuka djur. Detta skulle i så fall kunna medföra sämre hälsa, ökat smittryck i värsta fall ett ökat djurlidande, säger Åsa Odell.

LÄS MER: Fridolin äter kött 4-5 gånger i veckan