Förslaget som nu ligger från regeringen innebär en stor framgång för LRF. Det bygger på en departementspromemoria från förra sommaren som blivit hårt kritiserad av LRF med flera. I förslaget har regeringen lyssnat till mycket av kritiken.

– Regeringen har lyssnat på vår kritik och gjort viktiga ändringar som innebär att fortsatt användning av vatten för livsmedelsproduktion och skogsbruk, samtidigt som vi kan skydda och förbättra våra vatten, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Många på landsbygden har känt stor oro på grund av att många länsstyrelser har haft som ambition att gamla vattenkraftverk måste rivas. Det har varit en prioriterad fråga för LRF att få till stånd en mer rättssäker och rimlig hantering från myndigheterna eftersom processerna har varit både ekonomiskt och känslomässigt svåra för de drabbade.

 LRF har tillsammans med flera andra organisationer arbetat intensivt med att övertyga politikerna om nödvändigheten av förändringar i förslaget för att inte hota hela närings- och samhällsutvecklingen. LRFs regioner har arbetat länge och uthålligt med att övertyga politiker, ordna seminarier och gårdsbesök och skrivit debattartiklar.

– Det finns en del osäkerheter kvar men samtidigt säger regeringen att den garanterar fortsatta möjligheter till utveckling av till exempel jordbruket. Nu får vi förutsättningar för att hållbart utveckla de gröna näringarna och förena miljöhänsyn, sociala hänsyn och ekonomiska hänsyn, säger Palle Borgström.

Arbetet är inte färdigt i och med detta. Nu gäller det att förslagen förverkligas i lag. Regeringen lovar att de ansvariga myndigheterna kommer att få tydliga uppdrag att göra om sina föreskrifter och vägledningar så att förändringarna verkligen får genomslag.

– Det känns väldigt bra att de äldre rättigheterna återupprättas och att förutsättningarna för fortsatt småskalig vattenkraft blir rimlig, säger Palle Borgström.