I en granskningsrapport kritiserar Riksrevisionen regeringens och ansvariga myndigheters krisberedskap på livsmedels- och läkemedelsområdet. Det behövs tydligare mål och ansvarsfördelning säger Riksrevisionen.

- Det är bra att även Riksrevisionen uppmärksammar att vi      måste ha en trygg livsmedelsförsörjning, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Senast i december 2017 pekade Försvarsberedningen på behovet av att bygga upp civilförsvaret där livsmedel tillsammans med energi, läkemedel och vatten är vitala områden som måste fungera om en allvarlig kris inträffar.

- Signalerna från Riksrevisionen och Försvarsberedningen      sätter fokus på att förra sommarens beslut om en nationell      livsmedelsstrategi nu måste omvandlas till konkreta åtgärder. En växande svensk produktion är en förutsättning för en bättre försörjningstrygghet. LRF vill bland annat se en myndighetsutövning med främjandeperspektiv, förenklade regelverk och sänkta produktionsskatter, avslutar Lars-Erik Lundkvist.

Riksrevisionens rapport